18. 06. 12

prfr

W dniach 7 i 8 czerwca 2018 r. w pracowni fryzjerskiej Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.19 w zawodzie fryzjer. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III az i III ez.

W pierwszym dniu odbyła się część pisemna egzaminu. Polegała ona na rozwiązaniu arkusza egzaminacyjnego składającego się z 40 zadań testowych z zakresu kompetencji zawodowych określających daną kwalifikacje.

W drugim dniu odbyła się część praktyczna kwalifikacji A.19 „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”. Uczniowie mogli zapoznać się ze sposobem organizacji i przebiegiem egzaminu. Uczennice na przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych w ciągu 180 minut wykonały na główkach treningowych strzyżenie włosów na kwadrat z wymodelowaniem , zgodnie z oczekiwaniem klientki. Do wykonania zabiegu wykorzystano , narzędzi i przyborów znajdujących się na stanowisku zabiegowym. Pozostali uczniowie klasy II obserwowali czynności wykonywane przez uczennice a obecny nauczyciel na bieżąco objaśniał etapy egzaminu i odpowiadał na pytania uczniów.

Z przebiegu egzaminu każdy uczeń otrzymał informację zwrotną o wynikach swojej pracy z pełnymi kryteriami oceniania.

Uczestnictwo w próbnym egzaminie pozwoliło uczniom określić dziedziny wymagające dopracowania i uzupełnienia brakujących umiejętności.

  J. Krukowska

18. 05. 28

Milena Szymkowiak, uczennica technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, reprezentantka okręgu Wielkopolska Północna, 27 maja w Nisku koło Rzeszowa zdobyła  I miejsce, tytuł finalisty i laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W gronie Finalistów Olimpiady znalazł się też uczeń technikum mechatronicznego Mateusz Cieluszek.

 photo35

„Pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” jakże prawdziwe są słowa starożytnego filozofa i jak wpisują się w dzisiejszy model społeczeństwa świadczyć może fakt, że stały się one mottem przewodnim jednej z najważniejszych i najtrudniejszych szkolnych olimpiad zawodowych - Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada jest już dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie oraz dla Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie sztandarowym „produktem”. Wpisała się na stałe w kalendarz największych osiągnięć i sukcesów uczniów. Co roku bowiem wzrasta liczba tytułów i nagród dla ZSP w Czarnkowie i CEZ w Czarnkowie po kolejnych edycjach okręgowych i centralnych olimpiady. Sukces uczniów był wynikiem konsekwentnej, ciężkiej pracy. Tym samym potwierdził dobre tradycje szkoły w tej Olimpiadzie.

czytaj więcej
18. 05. 21

PDYDAKT18

Dnia 21 maja 2018 roku nauczyciele przedmiotów zawodowych Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie pod przewodnictwem p. mgr inż. Waldemara Oltmana oraz p. mgr inż. Artura Kopki zorganizowali kolejną edycję konkursu: „Pomoc Dydaktyczna”, który ma przybliżyć uczniom technikum mechatronicznego aspekty praktyczne danego zawodu i być jednocześnie rozszerzeniem wiedzy teoretycznej.

Konkurs ten ma - przede wszystkim - kształtować wśród młodzieży logiczne myślenie oraz rozwijać umiejętności interpersonalne. W dzisiejszych czasach bardzo cenne jest własne zaangażowanie i doskonalenie swojej wiedzy poprzez rozwój zdolności rozwiązywania problemów i analizy zjawisk zachodzących w tajnikach procesów technologicznych. Tylko poparta kreatywną praktyką – teoria, może doprowadzić do rozwoju osobowego przyszłego fachowca i technika.

           W obecnym roku zainteresowanie uczniów naszej szkoły - zwłaszcza technikum mechatronicznego - było bardzo duże i bez trudu można było zorganizować grupę uczniów chcących wziąć udział w konkursie: „Pomoc Dydaktyczna”- 2018. Uczniowie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami, a także pochwalić się swoja wiedzą przed nauczycielami i kolegami.

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie i zapraszamy za rok !

Organizatorzy…

18. 05. 17

SER

Koniec szkoły nie zawsze oznacza rozstanie z jej murami. Przykładem może być tegoroczny absolwent naszej szkoły – Szymon Chmielewski. Ten uzdolniony technik mechatronik od kilku miesięcy w zaciszu pracowni mechatronicznych Centrum Edukacji Zawodowej pracował nad kolejnym projektem. Tym razem zbudował MOBILNĄ ŁADOWARĘ ROWEROWĄ USB, która posłużyć może do ładowania wszechobecnych urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie jazdy rowerem.

W dniu 15 maja 2018 roku wykonana przez niego metodą projektu praca była prezentowana w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu i stała się przedmiotem zmagań na okręgowym etapie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A. Zmagania te miały charakter naukowo – techniczny, a ich celem było zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Podczas olimpiady Szymon wraz z opiekunem Panem Arturem Kopka mieli okazję prezentować pracę lokalnym przedsiębiorcą, zaproszonym gościom i uczniom. Sąd konkursowy obradował przez kilka godzin. W skład komisji wchodzili profesorowie wyższych uczelni z Wielkopolski, członkowie Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz przedstawiciele wielkopolskich organizacji odpowiedzialnych za wdrażanie innowacyjnych technologii. Zmaganiom tym patronował Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska.

SER2

Finał był niezwykle zaskakujący. Projekt ucznia naszej szkoły zajął I miejsce w kategorii E – pomysł ekologiczny. Zgodnie z regulaminem olimpiady praca ta będzie reprezentować okręg Wielkopolska Północna na eliminacjach centralnych olimpiady organizowanych przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie na przełomie maja i czerwca.

Warto podkreślić duży wkład czasowy i zaangażowanie ucznia w powstanie tej pracy. Trzymając kciuki życzymy powodzenia na etapie centralnym.